Diversifikavimo strategijos powerpoint. Kapitalo rinkos ir portfelio diversifikavimo teorijos

Turinys

  diversifikavimo strategijos powerpoint

  Pagal R. GinevičiųProduktų, kurie skiriasi nuo įmonėje gaminamų tuo, kad sudaro galimybes juos realizuoti naujose rinkose, gamybą ir pardavimą; Įsiliejimą į naujas rinkas, kurios skiriasi tuo, kad sudaro įmonei sąlygas gaminti naujus produktus; Papildomas diversifikavimo požymis — sprendimų, susijusių su gamybos kitos pagrindinės veiklos programos plėtojimu, ilgalaikiškumas nekeičiant tos veiklos, kuri įmonei yra svarbiausia.

  Diversifikavimo strategijos powerpoint rūšys 1.

  diversifikavimo strategijos powerpoint

  Susijusi gimininga. Susijusi su artimais produktais, kur X įmonė siekia išnaudoti marketinge, gamyboje, technologijoje ir kitose srityse sinergijos teikiamą naudą. Nesusijusi negimininga.

  diversifikavimo strategijos powerpoint

  Linkusi turėti ryšį su skirtingais produktais, kai įgijamos kitos įmonės, veikiančios kitose veiklose. Įmonės diversifikavimo galimybių ribos pagal R. Porterio strategijos Strateginis konkurencinis pranašumas Mažos išlaidos Klientų suvokiamas unikalumas Platus taikinys Visa diversifikavimo strategijos powerpoint Strateginis taikinys Siauras taikinys Rinkos segmentas Pagrindinės būdingosios M. Diferenciacija Vartotojo suvokta prid.

  Firmos strategijos kūrimo procesas. Įmonės strategijos ir plėtros perspektyvų krizės metu analizė Žurnalo įmonės strategijos straipsnio rengimo procesas. Įmonės strategijos ir plėtros perspektyvų krizės metu analizė Strategija yra apibendrintas veiksmų, reikalingų nustatytiems tikslams pasiekti, modelis. Tikslai yra pagrindiniai rezultatai, kurių įmonė siekia savo veikloje.

  Susikoncentravimas į diferenciaciją Suvokta prid. Pagrindinė įsigijimų problema Yra susijusi su naujos kompanijos gebėjimais integruotis į pagrindinės kompanijos veiklos sritis.

  diversifikavimo strategijos powerpoint

  Jungtinė plėtra Kai dvi ar daugiau organizacijų dalijasi ištekliais ir veikia tam, kad įgyvendintų bendrą strategiją.