Tarptautinės ekonominės teisės samprata

Besivystančių šalių narių prekybos lengvatų sistema

Turinys

  Šalys dar kartą patvirtina, kad už visos tarptautinės bendruomenės susirūpinimą keliančius sunkiausius nusikaltimus būtina bausti, o atitinkamai nacionalinio arba tarptautinio lygmens, įskaitant Tarptautinį baudžiamąjį teismą, priemonėmis turi būti užtikrinta, kad už juos bus veiksmingai traukiama atsakomybėn.

  besivystančių šalių narių prekybos lengvatų sistema pinigus dvejetainių parinkčių prekyba yra mirusi

  Šalys mano, kad veiksmingai veikiančio Tarptautinio baudžiamojo teismo besivystančių šalių narių prekybos lengvatų sistema yra labai reikšmingas taikos ir tarptautinio teisingumo plėtojimui.

  Šalys susitaria bendradarbiauti ir prireikus imtis būtinų priemonių Romos statuto ir susijusių dokumentų universalumui ir vientisumui besąlygiškai remti, taip pat stiprinti savo bendradarbiavimą su TBT. Šalys įsipareigoja įgyvendinti Romos statutą ir imtis būtinų veiksmų susijusiems dokumentams pavyzdžiui, Susitarimui dėl TBT privilegijų ir imunitetų ratifikuoti.

  besivystančių šalių narių prekybos lengvatų sistema veiklos akcijų ir akcijų pasirinkimo sandorių

  Šalys sutaria, kad šiais klausimais būtų naudinga užmegzti tarpusavio dialogą. Šalys dar kartą patvirtina kovos su terorizmu svarbą ir vadovaudamosi galiojančiomis tarptautinėmis konvencijomis, įskaitant tarptautinės humanitarinės teisės ir žmogaus teisių konvencijas, savo įstatymais bei kitais teisės aktais ir atsižvelgdamos į JT pasaulinę kovos su terorizmu strategiją, išdėstytą m.

  besivystančių šalių narių prekybos lengvatų sistema kokia prekybos strategija veikia

  JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijoje Nr. Šalys tai daro visų pirma: a       visiškai įgyvendindamos JT Saugumo Tarybos rezoliucijas   ir  bei paskesnes rezoliucijas, įskaitanttaip pat visas kitas atitinkamas JT rezoliucijas ir besąlygiškai laikydamosi savo įsipareigojimų pagal kitas atitinkamas tarptautines konvencijas ir dokumentus; b       keisdamosi informacija apie teroristus, teroristų grupuotes ir jų rėmimo tinklus pagal tarptautinės ir nacionalinės teisės nuostatas; c       keisdamosi nuomonėmis apie kovos su terorizmu priemones ir metodus, įskaitant technines ir mokymo sritis, ir dalydamosi terorizmo prevencijos patirtimi; d       bendradarbiaudamos taip, kad būtų sustiprintas tarptautinis sutarimas dėl kovos su terorizmu, įskaitant teisinę teroro aktų apibrėžtį, o ypač siekdamos susitarimo dėl Bendrosios tarptautinio terorizmo konvencijos.