Planai ir ataskaitos

Universiteto strategijos planas. Strategija

Politiniai - teisiniai Aplinka: savivaldybės lygis Vienas iš Vilniaus miesto strateginės plėtros prioritetų — pažangios visuomenės kūrimas, tiesiogiai susijęs su švietimo ir ugdymo infrastruktūros gerinimu.

 1. Kripto prekybos pasaulio ctw apvalga
 2. Зафиксировать личность в расцвете сил и сохранить ее навечно, как легенду, по крайней мере для тех, кто ее любит".

Nepaisant nuolatinio lėšų stygiaus, išlieka gausesnio finansavimo šiam prioritetui tikimybė. Vilniaus miesto savivaldybės biudžetas nepajėgus įgyvendinti švietimo gerinimo ir kokybiško funkcionavimo programų, nors šiai sričiai skiriama beveik pusė miesto biudžeto.

Po mokyklų tinklo pertvarkos pagrindinė mokykla gali tapti progimnazija ir negalės tenkinti mokyklos bendruomenės narių poreikių dėl pagrindinio vidurinio išsilavinimo teikimo mokiniams pagal gyvenamąją vietą. Mokyklos, priimdamos vaikus, vadovausis teritoriniu principu, naudosis skaidria elektroninio registravimo į mokyklas sistema.

universiteto strategijos planas

Universiteto strategijos planas lygis Glaudus bendradarbiavimas su Fabijoniškių, Baltupių, Jeruzalės ir kitomis seniūnijomis ir seniūnijų bendruomenėmis įgalins mokyklą tapti aptarnaujamų teritorijų švietimo ir kultūros centru įskaitant ir neformalų suaugusiųjų mokymą. Jei mokykla nerodytų aukštų ugdymo rezultatų, tai darytų įtaką  bendruomenės nuomonei, kad mokykla neturi galimybių įgyvendinti su mokyklos aptarnaujamų teritorijų bendruomene susijusių švietimo ir bendradarbiavimo planų.

Ekonominiai Aplinka: savivaldybės lygis Fabijoniškių mikrorajonas yra vienas iš didžiausių Vilniuje socialinio būsto rajonų.

Naršymo meniu

Todėl yra tikimybė, kad daugės daugiavaikių šeimų arčiau mokyklos. Daugės universiteto strategijos planas poreikių mokinių ir mokinių, atvykstančių iš kitų šalių, todėl skiriamų lėšų ugdymui nepakaks reikės papildomų pedagogų etatų arba papildomo finansavimo. Finansavimas renovacijai suteiktų galimybę mokyklai atnaujinti pastatą ir infrastruktūrą, techninę jos būklę.

Mokyklai bus įteiktas Higienos pasas. Dėl mokyklos nusidėvėjimo ir blogėjančios jos infrastruktūros, ji tampa nepatraukli naujiems mokiniams ir jų tėvams renkantis ugdymo įstaigą.

Išlieka nedidelė galimybė, kad mokytojų ir ypač aukštos kvalifikacijos darbuotojų atlyginimas išaugs ir augs proporcingai privataus sektoriaus atlyginimų augimui, tai leistų išsaugoti aukštos kvalifikacijos darbuotojus ir reikalingus specialistus. Išlieka didelė grėsmė tolesnei mokytojų socialinei atskirčiai dėl neproporcingai mažų atlyginimų lyginant su kitais ūkio sektoriais ir neigiamai visuomenės nuomonei apie švietimo darbuotojus, todėl geresni specialistai ir aktyvesni bei kūrybingi mokytojai ieškos palankesnių ekonominių ir kūrybinių sąlygų įskaitant kitas ES šalis.

Didėja galimybė pritraukti ES lėšas tiek savivaldybės mastu, tiek pačiai mokyklai pasinaudojant įvairių projektų ir programų galimybėmis. Patirtis įsisavinant ES lėšas ir tinkamai parengti projektus bei juos įgyvendinti gerėja nepakankamai sparčiai, todėl iškyla grėsmė silpnai įsisavinti galimas ES lėšas. Išlieka galimybė, kad vyriausybė didins mokinio krepšelio finansavimą pagal realius poreikius.

Nepakankamas finansavimas neatitinka realių mokyklos poreikių. Iš dalies finansuojami ir skatinami pedagogai, kurie persikvalifikuoja į labiausiai miestui ir mokyklai reikalingas specialybes. Mokykloje dirba daug pensinio amžiaus pedagogų, bet mažai jaunimo. Aplinka: seniūnijos lygis Galimybė augti Fabijoniškių, Baltupių, Jeruzalės mikrorajonų gyventojų skaičiui — tai galimybė augti mokyklos mokinių skaičiui.

Dalis rusakalbių šeimų mikrorajone nukreipia vaikus į lietuviškas mokyklas, galvodami apie vaikų tolesnę socializaciją.

Socialiniai - demografiniai Universiteto strategijos planas darbo vietos dėl optimalaus mokyklų tinklo ir efektyvaus mokyklos galimybių panaudojimo. Galimas universiteto strategijos planas kurių kvalifikuotų specialistų trūkumas. Gerėjant visuomenės išprusimui, mokiniai ir jų tėvai nesureikšmins statistinių mokyklų pasiekimų, o atsižvelgs į šiuolaikinės kūrybingos asmenybės visapusišką ugdymą, mokyklos kultūrą bei tradicijas.

 • VU SA | Strategija
 • Šiaulių miesto savivaldybė - Strateginis planavimas
 • Strategija – Vikipedija
 • Октопаук вошел в спальню со специализированным оборудованием: с его помощью он собирался обследовать Мариуса.
 • Ричард и Николь побывали здесь, - проговорил Макс.
 • Prekybos opcionais patarimas indijoje
 • Vilniaus „Ateities“ mokykla - Strateginis planas

Mokyklos reitinguojamos pagal brandos egzaminų ir PUPP rezultatus arba jų finansavimo galimybes, skirstant jas į prestižines ir atsiliekančias. Vilnius toliau išliks gyventojų traukos centru, miesto gyvenamuosiuose rajonuose išliks palanki demografinė situacija arba ji gerės dėl naujų statybų.

Dėl mažėjančio gimstamumo ir jaunimo emigracijos iš šalies mažės mokinių skaičius ir tuo pačiu — darbo vietos. Aukštos kvalifikacijos specialistų branduolys  leis mokykloje išlaikyti ir gabiausius mokinius.

Viešosios universiteto strategijos planas skatinama vyresnių klasių mokinių migracija į gimnazijas kaip į prestižines mokyklas neužtikrina ugdymo tęstinumo.

Ugdymo proceso socializacija ir stiprios mokyklos bendruomenės kūrimas leis kokybiškai ugdyti visų socialinių sluoksnių ir gabumų mokinius. Mokykla gali tapti specialių poreikių mokinių įstaiga sparčiai daugėjant specialių poreikių ir probleminių mokiniųjei tinklo optimizavimas toliau vyks be mokyklos bendruomenės pritarimo.

universiteto strategijos planas

Didėja dėmesys specialių poreikių mokiniams ir neįgaliųjų integravimui, todėl tikimasi pakankamo finansavimo šiems procesams. Mokyklos infrastruktūra ir jos finansavimas nepritaikytas specifinių poreikių ir neįgalių mokinių integracijai. Naujos vyriausybės programos leis pagerinti mokinių fizinę būklę sveikatą. Blogėjanti vaikų sveikatos būklė, didėjantys mokymosi krūviai būtų rimta problema siekiant mokyklos strateginių planų.

Aplinka: seniūnijos lygis Socialinio būsto statyba seniūnijoje didins naujų šeimų atvykimą, mokykla pasipildys gausesniu mokinių skaičiumi. Didėja socialinė universiteto strategijos planas bendruomenėse, nes daugėja vaikų iš probleminių, socialiai remtinų šeimų ir likusių be teisėto globėjo.

Dėl padidėjusios aptarnaujamos teritorijos keli mikrorajonai susidaro labai palanki demografinė situacija mokyklos plėtotei. Dėl neracionalaus rusų mokamąja kalba mokyklų tinklo optimizavimo yra grėsmė vaikus iš Fabijoniškių, Baltupių, Jeruzalės, Santariškių siųsti į kitų Vilniaus mikrorajonų mokyklas. Glaudus visų institucijų seniūnijoje bendradarbiavimas leis sukurti palankią ir saugią aplinką seniūnijoje. Viešosios tvarkos priežiūros stoka seniūnijoje ir nepakankamas socialinių projektų  finansavimas negalės užtikrinti saugios gyvenamosios ir ugdymo aplinkos.

Technologiniai Aplinka: savivaldybės lygis Naujų šiuolaikinių technologijų įsigijimas ir panaudojimas pagerins švietimo kokybę ir prieinamumą.

Atsiranda galimybė diegti moderniausias mokymo priemones. Jei mokykla atsiliks nuo informacinės visuomenės formavimosi tempų, ji atsidurs besivejančios vaidmenyje įsigyjant technologijas, keliant kvalifikaciją ir išsaugant IT specialistus.

Galimybė naudotis nuotoliniu mokymo metodu. Nuotolinis mokymas nėra pilnavertis ugdymo procese. Informacinės visuomenės formavimo dokumentuose teisiškai numatytas papildomas finansavimas technologijų įsigijimui ir atnaujinimui mokyklose. Naujų šiuolaikinių technologijų įsigijimo galimybės dėl silpno finansavimo stabdo ugdymo kokybės augimo procesą.

Strategijos komponentai[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Profesorius Ričiardas P. Rumeltas  m.

Prastas darbuotojų kompiuterinis raštingumas gali neleisti įtraukti visų bendruomenės narių į vietinį kompiuterinį tinklą, išlieka bendravimo dubliavimas kontaktiniu būdu. Edukaciniai Mokyklų tinklo pertvarka pagerins švietimo prieinamumą ir sutrumpins vaiko kelią į mokyklą. Netolygi mokyklų apkrova ar  klaidos tinklo optimizavimo procese įtakos mokinių judėjimą į mokyklas kitose seniūnijose.

 • Она не сомневается в том, как все Патрик явно мучился.
 • Николь поглядела на область вокруг Земли и торопливо окинула взглядом - Значит, десять миллионов лет назад среди десяти тысяч наших ближайших звездных соседей обитало шестьдесят космоплавающих видов.
 • Šablono dienos prekybininko taisyklė

Atsiranda didesnė mokymo programų įvairovė, galimybė kurti ir įgyvendinti naujas ugdymo programas. Dėl programų universiteto strategijos planas sudėtingiau palyginti pasiekimus, išlaikyti ugdymo kryptį. Ugdymo kokybės gerinimas ir kvalifikacijos tobulinimo galimybės pasinaudojant bendradarbiavimo sutartimis su kitomis mokyklomis. Bendravimui su kitomis mokyklomis ir institucijomis nenumatytos papildomos lėšos, todėl visa tai daroma mokytojų finansų ir laisvalaikio sąskaita.

Strateginis planas

Didėja galimybė pasinaudoti didėjančiomis lėšomis, skirtomis mokytojų kvalifikacijai kelti, intensyvinti mokytojų profesinį tobulėjimą. Dažnai kvalifikacijos kėlimo procesas būna prastos kokybės, atneša nedaug naudos mokytojams, o lėšos ekonominės krizės sąlygomis — sumažinamos.

Augantis visuomenės kompiuterinis raštingumas skatina ir kryptingą mokytojų kompiuterinio raštingumo lygį, kultūrą.

universiteto strategijos planas

Mokytojų kompiuterinio raštingumo kėlimas labai ribotas, praktiškai įgyjami tik vartojimo pagrindai, o tai neatitinka šiuolaikinio IT vartotojų sampratos. Esant dabartinei mokymo sistemai, yra galimybė diferencijuoti mokymą, įgyvendinti programas specialių poreikių mokiniams. Trūksta specialistų arba lėšų specialių poreikių mokinių ugdymui. Yra tikimybė, kad pagerės papildomo ugdymo finansavimas.

universiteto strategijos planas

Papildomam ugdymui skiriamas finansavimas itin menkas, neefektyviai kovojama su paauglių nusikalstamumu, narkotikų, alkoholio platinimu ir vartojimu. Atsižvelgiant į bendruomenės poreikius, yra galimybė organizuoti formalų ir neformalų suaugusių mokymą mokyklos patalpose laisvu nuo pamokų metu. Formalus suaugusių mokymas yra tik fragmentinis.

Didėjant darbininkiškų profesijų poreikiui, yra galimybė užmegzti glaudžius bendradarbiavimo ryšius su aukštesnėmis mokyklomis įgyvendinant specialias nepagrindinių mokomųjų dalykų programas. Didelės bedarbystės sąlygomis profesinio orientavimo sistema nėra reali. Didesnės galimybės užimtumui, patenkinti mokinių ir jų tėvų poreikiai  — mokykla tampa visos seniūnijos bendruomenės židiniu.

Seniūnijos bendruomenė dar neįsisąmonino bendruomenės universiteto strategijos planas mokykloje sukūrimo reikalingumo.