Prekyba maisto produktais internetu

Internetinė prekybos registravimo ir licencijavimo sistema

Turinys

  Išduota licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Patikslinta licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Išduotas licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikatas Sustabdytas licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimas Panaikintas licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymas Panaikinta licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Paslaugos inicijavimo forma - Pranešimas apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais.

  internetinė prekybos registravimo ir licencijavimo sistema

  Laisvos formos prašymas dėl licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimo, arba dublikato išdavimo, licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo, kuriame būtina nurodyti juridinio asmens pavadinimą, juridinio asmens kodą, buveinės adresą, atstovo vardą ir pavardę internetinė prekybos registravimo ir licencijavimo sistema kontaktinius duomenis.

  Paslaugos inicijavimo formos priedas - Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo - Licencijos prašytojas pateikia: 1.

  internetinė prekybos registravimo ir licencijavimo sistema

  Nustatytos formos pranešimą apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. Įgaliojimą, jeigu paraišką pateikia įgaliotas asmuo.

  internetinė prekybos registravimo ir licencijavimo sistema

  Transporto priemonės registracijos liudijimo kopija jei tabako gaminiais bus prekiaujama iš automobilinės parduotuvės arba keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse.

  Jei transporto priemonė nepriklauso įmonei, pateikusiai pranešimą apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, nuosavybės teise, ji taip pat privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad transporto priemonė valdoma teisėtu pagrindu.

  Mokėjimo dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

  internetinė prekybos registravimo ir licencijavimo sistema

  Savivaldybės vykdomoji institucija, siekdama nustatyti ar nėra Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme nustatytų aplinkybių, dėl kurių licencijos prašytojui negalėtų būti išduota licencija, raštu elektroninėmis priemonėmis ar laišku kreipiasi į: 1. Valstybinę mokesčių inspekciją, prašydama pateikti informaciją, ar internetinė prekybos registravimo ir licencijavimo sistema prašytojas turi mokestinių nepriemokų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas ; 2.

  Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių, kurio teritorijoje yra įregistruota įmonė arba veiklą vykdo ar nori vykdyti Europos juridinis asmuo ar jo filialas, prašydama pateikti informaciją, ar licencijos prašytojas yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui; 3.

  internetinė prekybos registravimo ir licencijavimo sistema

  Valstybinę mokesčių inspekciją, Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, prašydamos pagal šių institucijų kompetenciją pateikti informaciją, ar juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui ar jų vadovams yra įsiteisėjusių šių institucijų nutarimų dėl baudos skyrimo pagal Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 5 dalį ir iki m.