Aukštųjų mokyklų studentams suteiktas atsargos leitenanto laipsnis

Suteiktos atsargos,

Turinys

  Karininko priesaiką duos ir Lietuvos rezervo karininkų gretas papildys penktoji po atnaujinimo kariūnų aspirantų laida — 90 absolventų.

  suteiktos atsargos

  Tai didžiausia studentų, kuriems bus suteiktas karininko laipsnis, laida, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Mokymų absolventams taip pat bus suteikta rezervo būrio vado, medicinos studentams — karo medicinos gydytojo kvalifikacija.

  suteiktos atsargos

  Geriausius absolventus apdovanos karinių suteiktos atsargos, kuriuose vyko mokymai — Lietuvos karo akademijos, Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos ir Karo medicinos tarnybos, — vadovybė. Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai atnaujinti metais, siekiant stiprinti šalies gynybinius pajėgumus — rengti karininkus būrių vadus Lietuvos kariuomenės rezervui, reikalingus specialistus bei ugdyti piliečius, pasirengusius ginklu ginti suteiktos atsargos valstybę.

  suteiktos atsargos

  Šie mokymai — viena iš privalomosios pradinės karo tarnybos formų. Ją atliekantys 18—32 metų aukštųjų mokyklų studentai ir absolventai, pagal tarpukario Lietuvos tradicijas vadinami kariūnais aspirantais, įgyja pagrindinį karinį parengimą, išmoksta veikti karinio vieneto sudėtyje ir jam vadovauti.

  Šiuo metu Vilniuje, Lietuvos karo akademijoje, iš viso mokosi klausytojų, Klaipėdoje, Butigeidžio suteiktos atsargos motorizuotajame pėstininkų batalione, — 63, Kaune — Generolo Stasio Suteiktos atsargos Lietuvos kariuomenės mokykloje ir 30 Karo medicinos tarnyboje.

  suteiktos atsargos